سی‏ ران چیست؟

اپلیکشنی است که امکان کنترل و نظارت کامل بر حرکت یک وسیله نقلیه را فراهم می‏کند. این سامانه راهکارهای متنوعی را برای نظارت و کنترل بر سرویس مدارس، بخش حمل و نقل شرکتها، خدمات پیک اصناف و مواردی از این دست ارائه می‏کند.

شخصی سازی اپلیکشن

در سی‏ ران کاربران می‏توانند حتی به صورت فردی ثبت ‏نام کرده و از امکانات نرم افزار برای مدیریت سفرهای شخصی و یا ارائه خدمات حمل و نقل به دیگران استفاده کنند.